Farkas Balázs földmérő mérnök

Telekhatár rendezés

A telekhatár rendezés során két vagy több egymással szomszédos földrészlet közös határvonalait módosítjuk, gyakorlatilag a szomszédos földrészletek közti területrész átcsatolása történik.

Mi az eljárás menete?

  • Miután megrendelte a telekhatár rendezést, a megbeszéltek szerint elkészítjük a változási vázrajzot. A vázrajz elkészítése előtt helyszíni méréseket végzünk, az új osztóvonalat karóval, vagy festéssel megjelöljük.
  • A változási vázrajzot és a hozzá tartozó dokumentumokat benyújtjuk az illetékes földhivatalnak záradékolásra.
  • A záradékolt változási vázrajzokat ezt követően telekalakítási eljárásra nyújtjuk be az elkészített telekalakítási dokumentációval a földhivatalba. A telekalakítás kétféleképp történhet: normál telekalakítás, vagy egyesített telekalakítás. A normál telekalakításnál a földhivatal engedélyezi (vagy elutasítja) a telekalakítási kérelmet és ezt követően lehet ügyvédhez fordulni, majd bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba a kialakult ingatlanokat. A telekalakítási engedély 1 évig érvényes. Az egyesített telekalakítási eljárásnál viszont a vázrajzok már a kérelem benyújtásakor alá lettek íratva minden tulajdonos által, valamint ügyvéd által készített okirat is mellékelve van. A telekalakítás engedélyezése után ez esetben a földhivatal itt automatikusan átvezeti az ingatlan-nyilvántartásban a telekalakítást.
földrészletek telekhatár rendezése
Telekhatár rendezés minta

Mit érdemes még tudni?

Ha pénzt szeretne megspórolni, mindenképp olvassa el az alábbiakat:

Érdemes még a változási vázrajzok készíttetése előtt egyeztetni a jegyzővel, hogy meg lehet-e egyáltalán osztani az ingatlant. A jegyző tájékoztatást tud nyújtani arról, hogy a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv milyen feltételeket szab az adott területen/övezetben. Ilyen feltételek a legtöbb esetben: minimális telekméret, szélesség, maximális beépítési százalék, valamint út leválasztását is előírhatják feltételnek. Ebben a részben is tudok segíteni ügyfeleimnek, mivel a HÉSZ és SzT általában megtalálható a település weboldalán és magas tapasztalattal rendelkezem a benne foglalt követelmények elemzésében.

Az előzetes informálódás hiányában könnyen előfordulhat, hogy a telekalakítást elutasítják. A telekalakítási eljárás során a földhivatalnak kötelessége megkeresni a szakhatóságokat (jegyző minden esetben, de lehet még erdészet, útügy, stb.), akiknek egyike elegendő az elutasításhoz, ha az nem járul hozzá a telekalakításhoz.

Minden esetben informálódjon telekalakítás előtt! Az alábbi gombra kattintva, ha megadja a paramétereket, valamint a telkekalakítás leírását, segítek Önnek ebben:

Jogszabályok:

a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Hívjon fel most!