Farkas Balázs földmérő mérnök

Művelési ág változás

Mint ahogy az ingatlan adataiban bekövetkező más változásokat is be kell jelenteni az ingatalnügyi hatóságnak, úgy a földrészlet művelési ágában bekövetkezett változást is át kell vezetni az ingataln-nyilvántartásban, valamint az ahhoz kapcsolódó térképi adatbázisban.

Művelési ág nyilvántartása belterület és külterület esetében eltérő. Belterületen 1 hektár feletti elkülönülő művelési ágat kell külön nyilvántartani, külterületen ez minimális határérték 400 m2. Ez alatt a művelési ágat a szomszédos (földrészleten belül) művelési ággal együtt kell nyilvántartani.

Milyen művelési ágakat különböztetünk meg?

Az Inytv. Vhr. szerint az ingatlan-nyilvántartásban szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő, fásított terület, illetve halasó művelési ágakat különböztetünk meg. A művelés alatt nem álló területek az ingatlan-nyilvántartásban a “kivett” jelzőt kapják, ami mellé minden esetben társul egy kivett megnevezés (pl: út, beépítetlen terület, major, stb…).

Mikor szükséges a művelési ág változást az ingatlanügyi hatóság felé jelezni?

Az Inytv Vhr. alapján művelési ág változásnak minősül, ha

 •  a földrészlet nyilvántartott művelési ágát más művelési ágra alakítják át, vagy
 •  a földrészleten belül alrészletként nyilvántartott művelési ág határvonala megváltozik, vagy
 • az érintett ingatlanrész beruházási területté, vagy célterületté válik (62/A. , 62/B §), vagy
 • a terület végleges más célú hasznosítását megvalósították (62/C §), vagy
 • az Országos Erdőállomány Adattárban erdőrészletként nyilvántartott terület esetében a termelésből való kivonást megvalósították (62/D §), vagy
 • a művelés alól kivett területet mező- illetve erdőgazdasági művelésre alkalmassá tették, feltéve, hogy a változás után az alrészlet területe a legkisebb területi mértéket eléri, vagy
 • a földrészleten belül az alrészlet legkisebb területi mértékét el nem érő művelési ág területe a határvonalának megváltozása miatt az alrészletre irányadó legkisebb területi mértéket eléri.

Minden esetben szükséges változási vázrajz?

Az ingatlan-nyilvántartási törvény alapján a művelési ág változása esetén nem kell változási vázrajzot benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz, ha

 • a változás egy földrészleten belül nem éri el a 400 m2-t, vagy
 • a földrészlet egész területe más művelési ágra változik, vagy
 • egy vagy több alrészlet területe teljes egészében azonos művelési ágra változik és így a földrészlet egy művelési ágba kerül, vagy
 • egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik.

A felsoroltakon kívül a művelési ág átvezetéséhez az ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott, ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő által készített változási vázrajz is szükséges.

Kapcsolódó jogszabályok

Amennyiben művelési ág változás átvezetés szükséges ingatlanán, forduljon hozzám bizalommal! Az eljárásban teljes körű földhivatali ügyintézést vállalok.

Hívjon fel most!