Farkas Balázs földmérő mérnök

Épületfeltüntetés

Új épület építése vagy meglévő épület – az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező – bővítése esetén épületfeltüntetési eljárás lefolytatása szükséges az ingatlanügyi hatóságnál. Az épületfeltüntetés során, az ingatlanügyi hatóság, a földmérő által benyújtott épületfeltüntetési változási vázrajz, valamint hatósági bizonyítvány, vagy használatbavételi engedély alapján a tulajdoni lapon, illetve a hozzá kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban átvezeti a változásokat.

Mindenképp szükséges változási vázrajz?

Igen, az ingatlan-nyilvántartási átvezetés feltétele a hatályos záradékkal ellátott változási vázrajz. Továbbá a hatályos jogszabályok értelmében a használatbavételi engedély iránti kérelem előterjesztésével egyidőben, a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajzot az OÉNY-be elektronikusan fel kell tölteni. Enélkül a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja az építésügyi hatóság.

Épületfeltüntetés változási vázrajz
Épületfeltüntetés

Hogyan, mikor és hol kezdjem el az eljárást intézni?

A bankok a jelzáloghitelek utolsó részletének kifizetését általában az épület tulajdoni lapon és a térképen való feltüntetése után hajtják végre. Azonban ha az építtető ezzel csak az utolsó részlet igénylése előtt szembesül, az ügyintézési határidők miatt csak későn juthat a pénzéhez.

Egy hasznos trükk:

Az épületfeltüntetés megkezdhető akkor is, ha az épület külső falainak mérete az épület tervei szerinti méretét elérték (vagyis a szigetelés, vakolat elkészült). Ilyenkor földmérőt kell fogadni, aki földmérési adatszolgáltatást igényel az ingatlanügyi hatóságnál, majd a helyszínen körbe méri az épületet és az irodában elkészíti a változási vázrajzot, valamint a hozzá kapcsolódó dokumentációt. A földmérő ezt benyújtja a földhivatalba, ahol a változási vázrajzot záradékolják, ha az megfelel a külön jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Ekkor még az épület belső részeinek nem szükségesek késznek lennie. Azonban itt fontos, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetés iránti kérelem és igazgatási szolgáltatási díja (6600 Ft) be legyen fizetve.

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet 52. § (2) bekezdése értelmében épületfeltüntetési változási vázrajzok benyújtása esetében, amennyiben a tulajdonos vagy vagyonkezelő nem rendelkezik a végleges használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel, illetve az épület felépítését vagy a bontás tényét megállapító hatósági bizonyítvánnyal, bekezdésben nevesített engedély, hatósági bizonyítvány vagy végzés valamelyikével, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díját igazoltan befizette, akkor az ingatlanügyi hatóság e rendelet alapján előzetes nyilvántartásba veszi és záradékolja a változási vázrajz valamennyi példányát.

Ezzel az adatszolgáltatás, valamint a földmérő közreműködésének, valamint a hatóság záradékolási eljárás idejét az építettő megspórolja. Azonban figyelembe kell venni, hogy a változási vázrajz záradéka egy évig hatályos, de a lejárt záradék meghosszabbítható, ha a kiinduló adatokban (állami alapadatok) nem történt változás.

Ezt követően, amint a kivitelező átadja a kulcsokat, a változási vázrajz feltöltésével megigényelhető a hatósági bizonyítvány az építésügyi hatóságnál. Az építsügyi hatóság elekronikusan megküldi az épület átvezetéséhez szükséges engedélyt, hatósági bizonyítványt az ingatlanügyi hatóságnak, ahol már külön kérelem nélkül elvégzik a változás átvezetését, az épületfeltüntetés lezárul.

Összegezve:

Tehát célszerű minél előbb megkezdeni az épületfeltüntetést úgy, hogy felkeres egy földmérőt.

Több esetben is előfordul, hogy az ügyfelek az építést követően döbbennek rá arra a tényre, hogy ez épület hiányzik a földhivatali nyilvántartásból. Ilyenkor is földmérő munkájára van szükség, továbbá fennmaradási engedélyt kell igényelni.

Amennyiben épületfeltüntetési eljárás lefolytatása szükséges ingatlanán, forduljon hozzám bizalommal! Az eljárásban teljes körű földhivatali ügyintézést vállalok.

Kapcsolódó jogszabályok:

Hívjon fel most!